Białe certyfikaty – podstawowe informacje

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej. Wydaje je Urząd Regulacji Energetyki (URE) w zamian za uzyskanie przez przedsiębiorstwo określonego efektu energetycznego (oszczędności energii) na skutek realizacji przez nie przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Jak uzyskać biały certyfikat?

Składając odpowiedni wniosek do Prezesa URE. Każdy taki wniosek podlega indywidualnej weryfikacji. Aby został rozpatrzony pozytywnie, musi zawierać audyt efektywności energetycznej. Audyt ten musi jasno określać efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia.

Jeden biały certyfikat otrzymuje się za działanie, którego wynikiem będzie roczna oszczędność energii nie mniejsza niż 10 Ton Oleju Ekwiwalentnego (TOE) lub grupę działań takiego samego rodzaju, które łącznie dadzą oszczędność na poziomie 10 TOE.

Inną drogą zdobycia świadectw efektywności energetycznej jest ich zakup na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Białe certyfikaty są prawami majątkowymi, co oznacza, że ich posiadacze mogą nimi obracać.

Przykłady działań modernizacyjnych, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej:

– wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci ciepłowniczej na nowe,
– zbudowanie ciepłowniczej sieci preizolowanej,
– wymiana wyeksploatowanych wentylatorów, pomp, lub innych tego typu urządzeń na urządzenia nowe. Całkowitą wymianę można zastąpić zamontowaniem nowego, bardziej efektywnego systemu sterującego lub zmianą napędu na nowocześniejszy,
– budowa instalacji odzysku ciepła odpadowego,
– wymiana oświetlenia w siedzibie firmy na energooszczędne,

i wiele innych, możliwych do wyobrażenia działań, podnoszących efektywność energetyczną. Powyższa lista ma, co oczywiste, charakter przykładowy.

Dlaczego właściwie warto zdobywać białe certyfikaty?

Posiadanie odpowiedniej ich ilości jest jedyną drogą do uniknięcia nałożenia opłaty zastępczej za niewywiązanie się z nakazanego prawem obowiązku zwiększenia efektywności energetycznej. Co więcej, nadmiarową ilość świadectw efektywności energetycznej można sprzedać, co może być dobrą okazją do dodatkowego zarobku dla Twojej firmy.