Dla kogo taryfa G11 – co to jest i co oferuje

Obecnie mieszkania, firmy i instytucje różnego rodzaju w kwestii zużycia energii elektrycznej rozliczane są na podstawie wybranych taryf. Jedne z nich zostały zaplanowane dla mieszkań i domów prywatnych, inne dla firm. Jest to związane z ilością zużywanego prądu, jak również ze sposobem naliczania opłat i ich wysokością.

Dla mieszkań prywatnych, choć nie tylko, najbardziej odpowiednią taryfą rozliczania zużycia energii elektrycznej jest obecnie G11, która idealnie spełnia wymagania osób używających prądu do zasilania urządzeń elektrycznych typu AGD i RTV oraz oświetlenia – wtedy też sama instalacja zamontowana w domu powinna być jednofazowa. Warto pamiętać jednak, że jeśli dom jest ogrzewany przy pomocy prądu warto rozważyć inną taryfę, konieczne jest również posiadanie odpowiedniej, trójfazowej instalacji elektrycznej. W przypadku tej taryfy stawka za prąd jest stała przez cała dobę.

Szukając odpowiedniej taryfy warto zwrócić uwagę na to, że właśnie te z oznaczeniem G są przeznaczone dla domów, mieszkań, ale również instytucji wymagających do zasilania urządzeń niskiego napięcia to jest do 40kW. Z tej taryfy, ze względu na sposób użytkowania prądu, mogą korzystać również domy dziecka czy akademiki, ponieważ wykorzystywane tam urządzenia odpowiadają tym, które znajdują się w każdym domu prywatnym. Obecnie można znaleźć taryfy skierowane do konkretnych odbiorców energii co pozwala im wybrać taką, która najlepiej odzwierciedla potrzeby, ale również jest najbardziej korzystna pod względem kosztów.

Taryfa G12, również wybierana przez gospodarstwa domowe cechuje się tym, że w godzinach nocnych stawka jest niższa niż w dzień. Taryfy oznaczone literami C, B i A przeznaczone są odpowiednio dla małych, średnich i bardzo dużych przedsiębiorstw. Wymagają one zupełnie innych taryf ze względu na o wiele większe zużycie energii, ale także dlatego, że wiele firm, szczególnie fabryk posiada maszyny, które nie tylko zużywają o wiele więcej prądu, ale mogą również wymagań innego rodzaju zasilania. Dostosowanie taryfy do wielkości przedsiębiorstwa pozwala na zoptymalizowanie kosztów, które w przypadku prowadzenia działalności nie są małe. Prowadzenie niewielkiego przedsiębiorstwa we własnym domu również może się wiązać z koniecznością zmiany taryfy z G na C.

Warto wiedzieć również, że istnieje specjalna taryfa dla osób budujących dom. Obowiązuje wtedy taryfa o oznaczeniu C, a więc taka, która jest przeznaczona dla małych firm. Istotne jest to, że ceny mogą być wyższe, a podczas budowy nie możemy korzystać z taryfy dla gospodarstw domowych, to będzie możliwe dopiero po odbiorze nieruchomości.

Ciekawymi rodzajami dostępnych taryf, które zostały przygotowane przez dostawców celem uatrakcyjnienia oferty są taryfy gdzie stawka za energię elektryczną jest mniejsza o konkretnych godzinach lub w określone dni. Istnieją więc taryfy gdzie stawka za prąd różni się w zależności od pory dnia, ale bardzo interesującą opcją jest taryfa z opcją weekendową. Posiadając tą taryfę klient płaci mniej w weekendy.

Druga ciekawa opcja to możliwość wyboru taryfy z opcją prepaid, czyli przedpłacenia energii elektrycznej na dany miesiąc. Działanie jest podobne jak w przypadku kart do telefonów komórkowych. Opłacana jest określona ilość prądu, co równa się doładowaniu konta. Korzystać z energii można do momentu wyczerpania doładowania. Jest to rozwiązanie stosowane przez samych dostawców w przypadku klientów mających zaległości w opłatach. Na ten typ taryfy może się także zdecydować właściciel mieszkania, który planuje przeznaczyć je na wynajem, w ten sposób gwarantuje sobie to, że najemca nie zostawi go z nieopłaconymi rachunkami. Konieczne jest wtedy zamontowanie specjalnego licznika. Energia może być kupowana przez Internet, zamawiana przez telefon lub w specjalnych automatach, a to za co wnoszona jest opłata to ilość kilowatów.

Wśród najnowszych propozycji taryf rozliczania opłat za prąd są taryfy antysmogowe, które zostały zaproponowane celem zmniejszenia zjawiska smogu w miastach. Polega ona na obniżeniu cen prądu w określonych godzinach nocnych po to by zamiast ogrzewania domu za pomocą piecy, wybrać ogrzewanie przy pomocy energii elektrycznej. W ten sposób wspierane są ekologiczne, a także odnawialne metody pozyskiwania energii, ale również ogrzewania.

Jak czytać oznaczenia taryf?

Nazwa danej taryfy składa się z litery oraz liczby, może również posiadać małą literę na końcu.
Na nazwę składa się oznaczenie literowe definiujące rodzaj taryfy, czyli na te przeznaczone dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw w zależności od wymaganego napięcia.
Liczba, która jest za literą, sa to tylko cyfry 1 lub 2 wyznaczają moc umowną, a więc taka jaka jest zawarta w umowie od dostawcy – liczba 1 oznacza moc do 40kW, natomiast 2 moce większe.

Trzeci znak, kolejna cyfra, która może wynosić od 1 do 4 oznacza liczbę stref, czyli cyfra 1 oznacza, że obowiązująca jest stała stawka przez całą dobę, a z kolei cyfra oznacza 2 taryfy, na przykład nocną i dzienną podczas, których prąd naliczany jest według dwóch stawek. Czwarty znak mający postać małej litery nie jest obowiązkowy i pojawia się w sytuacjach kiedy konieczne jest wprowadzenie oznaczenie sposobu rozliczania. Na przykład literka „a” na końcu oznacza podział na strefy szczytową i tą poza szczytem, a litera „b” na dzienną i nocną.

Odbiorcy TPA i taryfowi

Korzystającymi z taryf G są odbiorcy taryfowi, których stawki za energię elektryczną ustalane i narzucane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Corocznie ustalane są stawki na kolejny rok i to one obowiązują osoby płacące za energię elektryczną. Odbiorca taryfowy może w ten sposób dowiedzieć się czy opłaty za energię elektryczną wzrosną w kolejnym roku. To na jakiej podstawie ustalana jest nowa stawka uzależnione jest od kilku czynników na przykład tego jakie paliwo jest wykorzystywane do produkcji energii.

Jeśli odbiorca decyduje się na zmianę usługodawcy i zamiast monopolisty na rynku wybiera mniejsza firmę oferującą energię elektryczną to również staje się odbiorcą taryf G, najczęściej właśnie G11 (https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/oferta/energetyczna/najprostsza-dla-ciebie).  Odbiorcy TPA zmieniając usługodawcę maja możliwość wyboru spośród wielu firm, istnieje też możliwość negocjowania ceny. W przypadku osób, które podpisały umowę z dostawcą energii zaletą może być to, że przez okres jej trwania cena prądu w abonamencie się nie zmienia.

Sposób naliczania cen w taryfach

Wybierając jedną z taryf G, ważny jest sposób naliczania opłat za energię elektryczną.
Domyślnie korzystając z energii elektrycznej płacone są stawki ustalane odgórnie, natomiast osoby, które tego dostawcę zmieniły płacą kwoty zgodnie z zawartą umową. Na cenę energii elektrycznej składają się trzy składniki: stawka za energię elektryczną, opłata abonamentowa oraz opłata za dostawę prądu.

Stawka za energię to nic innego jak cena w złotówkach za kWh za energię tak zwaną czynną. Opłata abonamentowa to dodatkowa opłata, która jest pobierana wraz z kwotą za bieżące zużycie prądu. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ nie tylko sama cena za kWh generuje ceny na rachunkach, ale również abonament, który jest na umowie. Ostatni składnik ceny to opłata za dostawę energii elektrycznej, jest ona związana ze wszystkimi kosztami ponoszonymi przez dostawcę, które są związane z tym by klient mógł korzystać z prądu. Składniki tej kwoty wymieniane są na rachunkach za energię.

Za samą usługę dostarczenia, utrzymania jakości i konserwacji sieci i urządzeń wyznaczone są składniki, które są stałe bądź zmienne, oznacza to, że jedne z nich niezależnie od ilości pobranej energii zawsze będą takie same, pozostałe ulegną zmianie. Składnik zmienny stawki sieciowej jest wyrażony w złotówkach za kWh i jest zmienny, czyli zależy od ilości pobranej energii elektrycznej, naliczany jest za dystrybucję prądu przez dostawcę. Stawka jakościowa również jest wyrażana w złotówkach za kWh i powiązana jest z koniecznością utrzymania odpowiedniego napięcia i zachowania pozostałych parametrów tak by możliwe było poprawne działanie urządzeń u odbiorcy. Jest to stawka zmienna.

Z kosztami utrzymania sieci i jej działania związana jest stały składnik stawki sieciowej, który jest niezmienny, za każdym razem na rachunku powinien być identyczny. Opłata abonamentowa, która również jest stała związana jest z koniecznością utrzymania, wymiany i naprawy urządzeń służących do poboru i pomiaru zużycia prądu. z tej opłaty dystrybutor opłata osoby wykonujące naprawy, ale również te zajmujące się odczytywaniem liczników. W przypadku mieszkań czy domów prywatnych na podstawie rocznego zużycia prądu obliczana jest stawka opłaty przejściowej.

Ze względu na to, że obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do korzystania z odnawialnych źródeł energii i tego by jej wydobycie było jak najbardziej bezpieczne dla środowiska wprowadzona została opłata OZE, która jest związana z tym, że jest możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób dostawcy energii elektrycznej dostosowują się do wymagań dbania o środowisko co jest związane między innymi z dekretami Unii Europejskiej.

Mówiąc o kosztach w przypadku taryfy G warto zwracać uwagę na to, które stawki są najniższe, istotne jest to, że jeśli stawka za kWh jest niska to może mieć to odzwierciedlenie w nieco wyższym abonamencie, choć nie jest to regułą.

Jakie jeszcze informacje można znaleźć na rachunku za energie elektryczną?

Oprócz danych liczbowych związanych z poborem energii elektrycznej w danym mieszkaniu czy firmie na rachunkach czy fakturach można znaleźć takie informacje jak sposób odczytu licznika. Czy był on wykonany fizycznie przez pracownika dostawcy czy też sam odbiorca zgłaszał odczyt.  Dostawcy na fakturach umieszczają również informacje o zużyciu prądu w danym okresie rozliczeniowym co jest podstawą do naliczania opłat i jest to informacja, która powinna być udostępniana osobie opłacającej energię.

Jak można zmienić taryfę?

Wybraną taryfę zawsze można zmienić, wystarczy skontaktować się ze swoim dostawcą i spisać aneks do umowy, bądź też zdecydować się na napisanie zupełnie nowej. Poszukując oszczędności warto dowiedzieć się jakie taryfy możemy wybrać oraz jakie korzyści dają. Niektóre, oferujące tańszy prąd o określonych godzinach mogą mieć nieco wyższy abonament, lub wyższą stawkę za prąd poza tymi godzinami niż byłoby w przypadku standardowej oferty.

Zmiana taryfy powinna być dobrze przemyślana, przede wszystkim ważna jest świadomość tego w jaki sposób użytkowana jest energia elektryczna i w jakich porach i dniach najwięcej się z niej korzysta. Wiedząc, że późnym wieczorem lub w nocy zużycie prądu jest większe lepiej jest wybrać ofertę w taryfą nocną, która pozwoli na zmniejszenie opłat. Podobnie jest w sytuacji kiedy największe zużycie prądu jest w weekendy. Mając te informacje można rozpocząć poszukiwania odpowiedniej oferty, która spełni wszystkie wymagania.

Istotne jest, że w przypadku zmiany taryfy na G12 jest konieczna zmiana licznika na specjalny, dwustrefowy, który będzie naliczał odpowiednie opłaty zgodnie z wybraną taryfą oraz godzinami kiedy cena ulega zmianie. Jeśli zmiana taryfy jest w drugą stronę to nie ma konieczności zmiany licznika. Co ważne odbiorca nie jest obciążany kosztami wymiany, ponieważ w przypadku zmian w obrębie taryf G dostawcy nie pobierają opłat. Coraz więcej firmy i dostawców energii elektrycznej stara się dopasować swoje taryfy do potrzeb klientów. Stąd opracowywanie nowych propozycji, które pozwalają na spore obniżenie kosztów.

Jeśli szukamy dostawcy prądu warto sprawdzić co oferuje i który najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Warto również spotkać się z jego przedstawicielem, który przedstawi kompletną ofertę co pozwoli na podjęcie decyzji o podpisaniu umowy. Decydując się ja konkretną firmę warto zwrócić uwagę czy jest on dystrybutorem czy sprzedawcą. W przypadku dystrybutora jest to firma, która dostarcza energię elektryczną własną infrastrukturą, od dostawcy kupujemy prąd. W przypadku sprzedawcy mamy do czynienia z firmą, która wykorzystuje infrastrukturę dostawcy w dostawach prądu do swoich klientów. Samych sprzedawców energii można zmieniać dowolnie, dystrybutora zmieniać nie można.

Zmiana sprzedawcy prądu w przypadku przeprowadzania jej po raz pierwszy może trwać do 30 dni, z kolei kolejne już tylko 14 dni. Warto jednak pamiętać, że te terminy mogą być zależne od dystrybutorów. Z samą zmianą sprzedawcy nie powinny się również wiązać żadne dodatkowe opłaty.