Dlaczego przepisanie licznika prądu jest konieczne?

Wynajmując mieszkanie, lokal użytkowy, czy też każdy inny należy zadbać nie tylko o sporządzenie dobrej umowy najmu, ale także o jak najszybsze przepisanie licznika prądu elektrycznego. Pozwoli to na uniknięcie wielu potencjalnych niedogodności, z którymi mógłby zmagać się właściciel nieruchomości lub najemca.

Korzyści z przepisania licznika

Przepisanie licznika prądu elektrycznego to korzystne rozwiązanie zarówno z punktu widzenia najemcy, jak i właściciela nieruchomości. Pozwala ono na uniknięcie obciążenia jednej ze stron niesłusznie naliczonymi rachunkami za energię elektryczną. Jak jest to możliwe?

Przepisanie licznika u dostawcy prądu to nic innego jak doprowadzenie do sytuacji, w której dostawca energii elektrycznej wystawia rachunek za prąd na imię i nazwisko rzeczywistego użytkownika mieszkania, czy też lokalu. Chociaż mogłoby się wydawać, że tego rodzaju rozwiązanie chroni jedynie właściciela nieruchomości przed koniecznością zapłaty za wykorzystany przez najemcę prąd, to nie jest to prawda.

Przepisanie licznika chroni także najemcę. W jaki sposób? Przede wszystkim dzięki przepisaniu licznika najemca nie jest zagrożony odcięciem prądu, jeżeli właściciel nieruchomości nie uregulował swoich zaległych rachunków. Gdyby jednak do przepisania licznika nie doszło, to najemca, który regularnie płaci za swoje zobowiązania, mógłby stracić dostęp do energii elektrycznej w wynajętej nieruchomości.

Przepisanie licznika w praktyce

Tak więc omawiane przepisanie licznika chroni zarówno najemcę, jak i wynajmującego nieruchomość. Szczęśliwie nie jest to także skomplikowane zadanie. Aby to zrobić, wystarczy przygotować protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien być wypełniony wspólnie przez obydwie ze stron. Jeżeli któraś ze stron ma wątpliwości co do sposobu, w jaki powinien być wypełniony protokół, to warto zapoznać się z dostępnymi online filmikami instruktażowymi.

Ostatnią rzeczą, którą należy wykonać jest dostarczenie wypełnionego protokołu zdawczo-odbiorczego do dostawcy energii elektrycznej. W zależności od polityki dostawcy protokół może być dostarczony osobiście do punktu obsługi klienta, drogą elektroniczną, drogą pocztową.

Więcej informacji na temat przepisywania licznika prądu elektrycznego można znaleźć na stronie innogy.pl.