gaz dla firm

Gaz dla firm – jedna faktura, ale dwóch sprzedawców?

Na zmianę dotychczasowego dostawcy gazu decyduje się coraz więcej osób. Wynika to z tego, że na rynku pojawia się coraz więcej nowych sprzedawców paliwa gazowego[http://www.innogy.pl/pl/msp/oferta/teraz-gaz-warszawa], którzy w celu pozyskania nowego klienta są w stanie zaoferować mu korzystniejsze warunki. To z kolei jest okazja do zaoszczędzenia pieniędzy. W przypadku właścicieli dużych firm z niemałym zapotrzebowaniem na błękitne paliwo uzyskanie oszczędności w skali roku można liczyć w tysiącach, co oczywiście wpłynie bardzo korzystnie na budżet.

Gaz dla firm – jedna faktura, ale dwóch sprzedawców?

Jako, że na rynku gazu nie ma tylko paru dostawców paliw gazowych i możliwe jest darmowe zmienienie dotychczasowego sprzedawcy, zmniejszenie rachunków za gaz jest w zasięgu ręki praktycznie każdego przedsiębiorcy. Czasami wystarczy zasugerować swojemu dostawcy gazu chęć zmiany, aby zaoferował on korzystniejsze warunki. W przeciwnym razie można łatwo i bezpłatnie zmienić go, gdyż w celu pozyskania klienta nowy dostawca jest w stanie wyjść mu naprzeciw z atrakcyjniejszą ofertą. Najczęściej jest tak, że konsumenci podpisują umowę gaz dla firmkompleksowa, czyli dostają tylko jedną fakturę, na której wyszczególnione są usługi za gaz i usługi dystrybucyjne. Chodzi tutaj przede wszystkim o własną wygodę. W przypadku umowy kompleksowej konsument rozlicza się jedynie ze sprzedawcą, a on z kolei z dystrybutorem za utrzymanie infrastruktury z opłat dystrybucyjnych. W praktyce zatem usługi świadczone są przez dwa różne podmioty, a konsument rozlicza się jedną umową. Warto jednak wiedzieć, że opłaty dystrybucyjne pozostaną takie same nawet po zmianie sprzedawcy gazu. Negocjacjom ze sprzedawcą podlegają wyłącznie opłata zmienna i stały abonament.

Decyzja o zmianie dostawcy gazu

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zmianę swojego sprzedawcy gazu, to ma do wyboru dwie opcje. Może załatwić wszystko na własną rękę, zawierając umowę z nowym dostawcą oraz informując o tym fakcie dotychczasowego sprzedawcę i dystrybutora. Zmienianie dostawcy gazu wówczas nie jest łatwym zadaniem. Można jednak zaoszczędzić swój cenny czas i niepotrzebnie się nie denerwować, dając nowemu sprzedawcy swoje pełnomocnictwo. Podpisanie takiego upoważnienia sprawi, że wszelkimi formalnościami zajmie się w imieniu klienta jego nowy dostawca. Wówczas cała procedura przebiega sprawnie i bez jakichkolwiek przerw w dostawie paliwa gazowego.