Poznaj korzyści fotowoltaiki dla firm

W dobie ciągle drożejącej energii elektrycznej, fotowoltaika dla firm jawi się jako jedyne rozwiązanie pozwalające zminimalizować koszty ponoszone przez przedsiębiorców i przedsiębiorstwa na energię.
Jednak wiele osób wciąż zastanawia się, czy kolokwialnie mówiąc: to się opłaca? Patrząc na prognozy cen, a także na obecne koszty energii, odpowiedź może być tylko jedna. Tak. Zdecydowanie!

Pakiet prosumencki

Od 2019 roku instalacje fotowoltaiczne dla firm są bardzo opłacalne. Dzięki przyjętemu Pakietowi Prosumenckiemu możliwe jest wytwarzanie przez firmy energii elektrycznej w mikroinstalacji. Prosument, w tym firmy, został objęty specjalnym systemem upustów, dzięki czemu możliwe jest wytwarzanie energii wyłącznie na własne potrzeby. Decydując się na taki wariant, panele fotowoltaiczne dla firm wytwarzają niezbędną firmie energię elektryczną, zaś sam zakład energetyczny staje się czymś w rodzaju „magazynu” tejże energii. Wszelkie nadwyżki produkowane przez przedsiębiorcę przechowywane są w zakładzie energetycznym, skąd w wypadku zwiększenia się zapotrzebowania, są odbierane przez prosumenta. Warto nadmienić, że energia tak zgromadzona może być odbierana w ciągu aż 18 miesięcy.

Instalacja fotowoltaiczna dla firm powyżej 50 kW

Poza produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby, w przypadku większych producentów, możliwe jest wytwarzanie energii powyżej 50 kW oraz odsprzedawanie nadwyżek. Jak można to zrobić?
– zamontuj panele fotowoltaiczne,
– złóż zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji jako przedsiębiorca do sieci elektroenergetycznej,
– zadeklaruj wytwarzanie energii na własne potrzeby,
– złóż wniosek o zamontowanie licznika dwukierunkowego,
– podpisz dwie umowy z Zakładem Energetycznym – o świadczeniu usług dystrybucji oraz na sprzedaż nadwyżek energii, jaką wyprodukuje Twoja mikroinstalacja,
– uruchom instalację fotowoltaiczną.

Dzięki inwerterowi będziesz wiedzieć, jak dużą ilość energii wyprodukowała Twoja instalacja fotowoltaiczna (https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-slonecznej/2020/fotowoltaika-dla-firm-czy-warto-zainwestowac), zaś dzięki licznikowi dowiesz się, ile energii zostało skonsumowane.