Prąd dla domu

Opłaty za prąd, dostarczany do gospodarstw domowych, naliczane są na podstawie zasad obowiązującego prawa energetycznego. Na cenę dostawy prądu składa się nie tylko sam koszt prądu, ale i koszt infrastruktury energetycznej, czyli sieć przesyłowa, liczniki oraz odczytywanie ich zapisów. Opłaty naliczane są na podstawie danych dwóch obowiązujących podmiotów energetycznych, czyli Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz obowiązującego w danym regionie sprzedawcy energii elektrycznej.

Tani prąd dla domu

Wolny rynek energii elektrycznej pozwala na swobodny wybór dostawcy prądu. Zmiana sprzedawcy, taryfy czy oferty powinna być jednak dobrze przemyślaną decyzją. Większość dostawców umożliwia indywidualne dostosowanie ofert do potrzeb gospodarstwa domowego, dzięki czemu uzyskać można najwyższe oszczędności. Wpływ na wybór sprzedawcy prądu powinna mieć nie tylko cena prądu, ale także wysokość opłat dystrybucyjnych.

Taryfy dla gospodarstw domowych

Zmiana dostawcy prądu to nie jedyny czynnik wpływający na generowanie oszczędności. Ważny jest również dobry wybór taryfy, dostosowanej do potrzeb gospodarstwa domowego. Wyróżniamy dwa rodzaje taryf, dostępnych dla gospodarstw domowych: G11 oraz G12. Taryfa G11 to najczęściej wybierana taryfa przez klientów indywidualnych. Taryfa ta charakteryzuje się uniwersalnością i stałą opłatą za dostarczany prąd bez względu na porę dnia. Natomiast taryfa G12 umożliwia naliczanie opłat za prąd dla domu (https://www.innogy.pl) w dwóch strefach czasowych podczas doby. Stefy czasowe różnią się od siebie stawką za 1 kW energii. Niższa stawka obowiązuje w nocy przez 10 godzin. Wyższa natomiast trwa przez 14 godzin w ciągu doby i obejmuje godziny poranne, południowe i popołudniowe. Konkretne godziny obowiązywania wspomnianych stawek za prąd dla domu określane są przez firmy energetyczne.Taryfy mogą zostać zmienione przez osoby, które korzystają z ofert urzędowych oraz rynkowych. Możliwości jest wiele, warto więc poświęcić odpowiednią ilość czasu, aby wybrać właściwą ofertę dla siebie.