Rynek energii w Polsce – jakie wykorzystuje się odnawialne źródła energii?

Od lat dąży się w Polsce do zredukowania emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Nie jest żadną tajemnicą to, że korzystanie z konwencjonalnych źródeł energii prowadzi do coraz większego zanieczyszczania środowiska naturalnego. Warto zainteresować się możliwościami, jakie daje energia wiatru, promieniowania słonecznego czy wody. Każde z OZE posiada zalety i wady, których należy być świadomym.

Rynek energii w Polsce a OZE

Konwencjonalne źródła energii nie są nieograniczone i w niedalekiej przyszłości z pewnością ich zabraknie. Z kolei rynek energii w Polsce potrzebuje coraz większych ilości energii ze względu na rozwój gospodarczy i postęp technologiczny. Niestety wykorzystywanie paliw kopalnianych wiąże się ze znacznym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Bardzo ważne jest to, aby zwiększyć ilość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Od lat wykorzystywana jest energia wody, początkowo do nawadniania pól czy napędzania turbin/kół wodnych w młynach/kuźniach/zakładach przemysłowych. W przypadku energetyki wiatrowej nie są używane paliwa konwencjonalne, nie występuje zanieczyszczenie środowiska, brak jest odpadów poprodukcyjnych, koszt produkcji energii jest dużo niższy niż w elektrowniach. Energetyka wodna cechuje się też dużą sprawnością, zapory chronią przed powodzią.

Kolejną możliwością jest wykorzystanie energetyki wiatrowej, czyli czystej i odnawialnej energii. Jedynym kosztem jest postawienie wiatraka, który może służyć do produkcji energii nawet na terenach pozbawionych dostępu do prądu sieciowego. Energię wiatrową można wykorzystać od razu – jej przetworzenie na energię elektryczną jest relatywnie łatwym procesem.

Jakie jeszcze są możliwości?

Coraz popularniejsza na rynku energii w Polsce jest fotowoltaika. Energetyka słoneczna ma wszechstronne zastosowanie. Instalacje PV mogą być długotrwale użytkowane, są tanie w eksploatacji, nie wymagają konserwacji, produkują czystą energię, nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Warto też mieć na uwadze energetykę geotermalną, która w żadnym stopniu nie jest szkodliwa dla środowiska pod warunkiem, że jest prawidłowo wykorzystywana. Nie ingeruje w krajobraz, eksploatacja instalacji wiąże się z niskimi kosztami. Co więcej, zasoby energii geotermalnej są dostępne bez względu na warunki atmosferyczne.